Home » Unia Europejska

Unia Europejska

Firma Centrum Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Polska Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Centrum Polska Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Polska Sp. z o. o.”

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Rezultatem niniejszego projektu będzie utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa: 3

Wartość projektu: 232 329,75 zł
Dofinansowanie: 232 329,75 zł

 

 

    

ELITE Katalog Piekarniczy

ELITE Katalog Cukierniczy

Szczególnie polecamy:

Serwisant na rynku regionalnym i krajowym produktów firmy Lesaffre.
Główne autoryzowane
biuro handlowe firmy
Schapfen Mühle w Polsce.
Centrum Polska Sp. z o.o.
Ogorzelczyn 1A
62-740 Tuliszków
Tel. 519 300 388
sprzedaz@centrumpolska.pl

Maszyny i urządzenia: